O projektu

Cíle:

Prostřednictvím rozšířených individuálních služeb zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost cílové skupiny.

• Zaměřujeme se především na zvýšení motivace zaměstnavatelů i potenciálních zaměstnanců, v daném případě jejich komunikačních dovedností a doplnění kvalifikace dle individuálních potřeb klientů, pokud je takto dohodnuto.

• V rámci dosažení tohoto cíle poskytneme zlepšení všeobecné orientace na trhu práce, zprostředkuje zvýšení kvalifikace.

• Aktivně nabízíme zájemce z cílové skupiny vybraným zaměstnavatelům a doporučujeme je na poptávané pozice.

 

Slovo předsedy spolku:

„Zaměstnanost bývalých vojáků dosud neřešila žádná personální agentura. Spíše je zde blok, kdy není ochota příliš bývalé vojáky zaměstnávat, pro řekněme „jiné návyky“.
Proto jsme se rozhodli pomoci sami sobě a ne jen čekat.

Pokud se podívám do historie, napsali jsme s kolegou projekt s dotací MPSV, v programu OP LZZ a tehdy Československá obec legionářská (protože projevila na rozdíl od jiných organizací zájem) získala dotaci z fondu (trvalo nám to skoro tři roky). Řídil jsem tento projekt (po jeho schválení) 2 roky (doba jeho trvání) + závěrečné zprávy atd., což nakonec vydalo na tři a půl roku, než bylo vše ukončeno. Projekt byl bárn jako pilotní a byl podle něj například vypsán i projekt MO, který aktuálně běží. Bohužel ve výběrovém řízení (na jeho počátku) neuspěla veteránská organizace, což je na škodu celého daného projektu a také bohužel nebyly vzaty v potaz zkušenosti a již vytvořené předpoklady pro úspěšné pokračování.
Projekt aktuálně řídí civilní firma, která potřebuje spíše čárky (dle ohlasů účastníků a z toho, kdy jsem se pokusil do vstupní aktivity rovněž vstoupit) a která cílovou skupinu (dle mého) zcela nezvládá, logicky, viz asi také jejich výsledky a potřeba prodloužení ukončení projektu, jeho plnění, reakce zástupců, kdy jsme je aktivně zvali na akce a chtěli jim pomoci.
Další projekt byl pak vypsán již na zaměstnanost pod hlavičkou SVV ČR, který končí a měl jinou koncepci.

Po AAA – analýze po projektu, nabytých zkušenostech, jsme mimo jiné doznali, že nám chybí ještě další základní informace, ale že je můžeme čerpat i za našimi hranicemi a bez nějakého řízení zhora, protože kontaktů máme dost. Proto aktuálně pracujeme na projektu sítě válečných veteránů ve střední Evropě a máme další cíle: http://cslegionar.cz/projekty/sit-valecnych-veteranu-ve-stredni-evrope/. V tomto projektu pracujeme na vytvoření manuálu dobré praxe (Good Practise Manual), který pak chceme využít pro cílovou skupinu nejen u  nás, dát jej do rukou i partnerům projektu, našim přátelům. Následně chceme navázat na zkušenosti z pilotního projektu a projektů a vycházeje z GPM pracovat na systému podpory bývalých vojáků, uniformovaných, válečných veteránů a předat dále, na orgány, které tyto poznatky mohou uvést v život, pokud budou chtít :-).

V tomto mezičase ale nezahálíme, „projekt“ – myšlenka žije a má své pokračování v jiné podobě. Pokračujeme v nabídce práce pro vojáky a válečné veterány, spolupracujeme s firmami, které oceňují kvality bývalých vojáků a kde je pozice a zápis v životopise AČR, MO naopak velmi kvitován.

Pracujeme již bez dotace, pod hlavičkou Československého legionáře, jako akčního prvku veteránských organizací. Pracujeme pro sebe a za své. Navíc, protože máme i stránky jobs4veterans.eu, počítáme se zapojením i slovenských a zahraničních vojáků ve výslužbě a veteránů a vytvořením anglické verze.

Jsme otevřeni spolupráci a přivítáme ji ze strany jak bývalých vojáků, tak i všech „uniformovaných“, válečných veteránů, kteří se pohybují v personálních agenturách, na manažerských postech apod., přivítáme aktivní přispěvatele, zájemce. Přivítáme registrace jak zaměstnavatelů, tak těch, co práci hledají, kterým pak snadněji budeme moci nabídnout vstup do výběrového řízení a tím snad i práci, pokud uspějí. Pokusíme se nabídnout i progamy, které v tomto pomohou.

Jen ještě připojím odkaz na původní – pilotní zmińovaný projekt, kde je více o původní podobě a záměru: http://www.esfcr.cz/projekty/podpora-veteranu-pri-navratu-do-prace-po-ukonceni-mise?highlightWords=%C4%8Dsol, ale kde se samozřejmě dýchalo jinak :-).

Jednoznačně závěrem chci říci, že tuto otázku řešíme stále, vlastními silami i bez spolupráce (doufám, že zatím) s MO, jak jsem uvedl sami, pár srdcařů. Začínáme ale spolupracovat s dalšími, stejně zaměřenými organizacemi, a až budou tyto stránky zcela hotovy, pak se určitě dostaneme i do širšího okruhu známosti. Nechceme totiž ani toto pole nechat ladem nebo jej zanést panely. Váleční veteráni a vojáci si to určitě nezaslouží. Zaslouží si mimo úcty veřejnosti, také co nejstálejší pozici a jistoty po odchodu ze služby za hranicemi vlasti nebo po odvedené službě na rodné hroudě.“

Ing. Karel Černoch
předseda spolku Československý legionář