Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Motivační dopis

Motivační dopis

Přídáno | 13. 8. 2014 | Nezařazené

MOTIVAČNÍ (PRŮVODNÍ) DOPIS

Jak napsat správný motivační dopis?

Příprava tohoto dokumentu není zcela jednoduchá, neboť pro jeho podobu neexistuje žádná ustálená a obecně platná forma.

Na rozdíl od „bodového“ nebo „strukturovaného“ životopisu je motivační dopis psán ve větách a měl by mít rozsah maximálně jednostránkový (v praxi však zcela postačí a je doporučováno půl strany formátu A4).

Motivační dopis by měl být vždy originální – tedy psán pro každou společnost a pracovní pozici zvlášť, aby čtenář tohoto dopisu byl schopen si zodpovědět otázky typu: „Proč právě Vy a nikdo jiný?“ nebo „Co můžete přinést dané společnosti?“

Stejně jako u životopisu, i zde je kladen důraz na autenticitu – tedy motivační dopis si vytvořte a formulujte sami; nechat poradit si můžete s jeho grafickou úpravou, nikoliv s obsahem. Zkušený personalista nebo psycholog po pohovoru s vámi a přečtení motivačního dopisu zpravidla pozná, zda jste jeho tvůrcem.

Snažte se o to, aby byl Váš motivační dopis obsahově co nejbohatší při dodržení rozsahu ½ strany formátu A4. Hlavně se musí vztahovat přímo ke konkrétní pozici.

Motivační dopis by měl obsahovat náležitosti formálního dopisu a být napsán výstižně, zdvořile, profesionálně a čtivě.


Co má motivační dopis obsahovat?

Základní kontaktní údaje

vaše jméno, příjmení, titul a adresu bydliště (bydliště, ve kterém si vyzvedáváte poštu, pokud by vám nový zaměstnavatel písemně zasílal pozvánku k osobnímu pohovoru)

kontaktní telefon a e-mail (kontakty musí být aktivní – mailovou adresu, kterou uvedete, byste měl alespoň jedenkrát denně kontrolovat, mobilní telefon mít stále zapnutý a brát, i když číslo, které vám volá, neznáte)

název a adresu společnosti, do které svůj životopis a motivační dopis zasíláte

Vlastní text
Motivační dopis i životopis pište na počítači, nejlépe ve Wordu. Doporučuje se font písma Arial, New Roman Times, Tahoma.

První část by měla informovat o tom, za jakým účelem píšete (reakce na inzerát, doporučení jiné osoby, apod.) a o jakou pozici se ucházíte.

Druhá část by měla obsahovat informaci o tom, co můžete nabídnout z hlediska vzdělání, praxe a kvalifikace (proč právě Vy jste vhodným kandidátem).
Zdůrazněte Vaše pracovní zkušenosti a schopnosti, které jsou bezprostředně spjaty s danou pracovní nabídkou.
Krátce uveďte vaše nejsilnější stránky.

Poslední část by měla obsahovat žádost o případnou schůzku nebo spolupráci, zdvořilé poděkování („s pozdravem“, „těším se na osobní setkání“, aj.) a Váš podpis (v případě odeslání dopisu v elektronické podobě stačí jméno a příjmení)

Jak zasílat motivační dopis elektronickou poštou?

Před odesláním si Váš motivační dopis pečlivě zkontrolujte (gramatické chyby jsou známkou neopatrnosti a hned v úvodu zbytečně ale zaručeně pokazí dobrý dojem). Neuvádějte v textu slovo „já“ a nepoukazujte na vlastní nedostatky (např. Já umím hrát nejlépe vést podřízené, ale bojím se tchýně a své ženy)

Na rozdíl od životopisu se motivační dopis vkládá přímo do těla e-mailu, nikoliv jako příloha. Ovšem životopis vkládejte do mailu vždy jako přílohu!


Ukázka motivačního dopisu:

Adresa společnosti:
Datum:
pozice, na kterou se hlásíte
V…….dne…………..

Vážení, (Vážený pane, Vážená paní),
reaguji na váš inzerát /vaši nabídku/ uveřejněnou v ………………, ve které hledáte …………… pro ……………… oddělení ve vaší společnosti ……………… . Po posouzení uveřejněných požadavků na danou pozici ……………., předpokládám, že bych mohl(a) být vhodnou/ným kandidátkou/em. Má dosavadní praxe v……………………. dle mého mínění může být přínosem pro vaši společnost a danou pozici.

Doufám, že mi bude poskytnuta příležitost setkat se s Vámi a prodiskutovat další podrobnosti a upřesnit si vaše požadavky.

V případě vašeho zájmu mě laskavě kontaktujte na telefonním čísle…………… nebo na e-mailové adrese …………………………

Děkuji Vám za vaši ochotu a těším se na osobní setkání.

S pozdravem,

Podpis
Vaše jméno
Vaše kontaktní adresa

Přílohy: Životopis, popř. pracovní posudek od předešlého zaměstnavatele, výpis z rejstříku trestů atd. (vždy podle toho, co zaměstnavatel požaduje zaslat jako přihlášku do výběrového řízení)

Celkem shlédnutí 6193, 3 dnes