Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Možné otázky na přijímacím pohovoru

Možné otázky na přijímacím pohovoru

Přídáno | 30. 7. 2014 | Nezařazené

PŘIJÍMACÍ POHOVOR – OTÁZKY, KTERÝM SE NEVYHNETE

Propadnete-li během přijímacího pohovoru nervozitě, může vás to připravit o místo, které byste jinak možná měli šanci získat. Na většinu otázek, jež budete muset zodpovědět, se ale můžete předem připravit a nachystat si vhodné a přesvědčivé odpovědi. Z reakcí lidí, kteří koly přijímacích pohovorů prošli, jsme sestavili seznam nejčastějších otázek, se kterými se při pohovoru s největší pravděpodobností setkáte.

• Jak probíhal váš dosavadní profesní vývoj?
• Jakou máte představu o platu?
• Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?
• Vaše největší úspěchy a neúspěchy?
• Přijímací pohovor – otázky, kterým se nevyhnete (II)
• Co víte o naší firmě?
• Hledáte stálé místo nebo má být pro vás tato pozice pouze přestupní stanicí?
• Jak by měly probíhat první týdny vašeho uplatnění v naší společnosti?
• Jaké pracovní prostředí vám vyhovuje?
• Čeho byste v následujících letech chtěl/a dosáhnout?
• Máte nějaké tělesné postižení, trpíte nějakou chronickou nemocí?
• Jste členem odborů? Jste členem některé politické strany nebo politického uskupení?
• Máte ve své současné pracovní smlouvě klauzuli o zákazu konkurence (konkurenční doložku)?
• Jaké máte zájmy, koníčky?
• Účastníte se přijímacího řízení i v jiné firmě?
• Co budete dělat, pokud se rozhodneme pro někoho jiného?
• Chcete se na něco zeptat?

Nač se můžete zeptat:

  • Požádejte o detailní popis pozice a s ní spojených úkolů (pokud se tak již nestalo v průběhu rozhovoru).
  • Je tato pozice nově vytvořená nebo existuje ve firmě již delší dobu?
  • Zeptejte se, kdo místo zastával dříve a proč se pozice uvolnila.
  • Zeptejte se, jací budou vaši budoucí kolegové a bezprostřední nadřízení (profese, oddělení).
  • Jaké možnosti dalšího rozvoje a vzdělávání společnost nabízí?
  • Budu mít na této pozici později šanci na profesní postup?

Jak probíhal váš dosavadní profesní vývoj?

Otázky týkající se životopisu kandidáta jsou základem většiny přijímacích pohovorů. Naučte se tedy svůj životopis nazpaměť, včetně jednotlivých dat, tedy odkdy dokdy jste působil/a na které pozici. Negativně působí, budete-li jako pomůcku používat výtisk životopisu. Protože základní fakta má personalista, který pohovor vede, již před sebou, zkuste jednotlivé části trochu okomentovat. Nepouštějte se ale do žádného příliš květnatého vyprávění a udržujte oční kontakt, snadno poznáte, zda se váš protějšek nudí nebo netrpělivě poposedává. Dělejte pauzy pro případné otázky.

Jakou máte představu o platu?

Příliš suverénní odpověď na tuto otázky není vhodná. Každý kandidát by měl znát svou hodnotu na trhu práce a umět se realisticky ocenit. Mějte tedy připravenu částku, kterou si představujete jako svůj měsíční hrubý plat. Nemá význam nechávat příliš velký prostor pro jednání, pak je velká pravděpodobnost, že skončíte na jeho spodní hranici. Své přání musíte umět opodstatnit – kvalifikací, jazykovými znalostmi, zkušenostmi ze zahraničí apod.

Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?

Nikdo ve skutečnosti nechce slyšet o vašich skutečných slabostech a přednostech, spíš jde o to zjistit, zda víte, jaké soft skills jsou dnes žádány. Můžete se např. zmínit o svých výborných komunikačních schopnostech anebo o tom, že vám týmová práce a týmové řešení problémů vyhovuje více než samostatný „boj“.
Složitější je nalézt odpověď na to, jaká je vaše slabá stránka. Zkuste reagovat přiměřeně sebekriticky, zpravidla již nemůžete uvést nedostatek praxe, případně to, že teorie osvojené na vysoké škole se nemusejí vždy zcela shodovat s praxí.

Vaše největší úspěchy a neúspěchy?

Neměl/a byste jmenovat úspěchy z osobního života (např. sportovní apod.). Stručně popište některý z úkolů, který se vám podařilo v práci úspěšně vyřešit, např. konkrétní projekt. O neúspěchu mluvte pouze v případě, kdy se vás na něj personalista výslovně zeptá, pak můžete zmínit situaci, kdy se nepodařilo zcela dodržet termín, vyhněte se ale líčení úkolů, které skončily naprostou katastrofou.
Každý přijímací pohovor je jiný. Kromě standardních otázek na vás mohou čekat i nejrůznější překvapení. Na většinu otázek, jež budete muset zodpovědět, se ale můžete předem připravit a nachystat si vhodné a přesvědčivé odpovědi.

Co víte o naší firmě?

Odpovědí na tuto otázku dokážete svou motivaci, neboť bez důkladné přípravy zkouškou neprojdete. Měli byste znát základní údaje, jako třeba počet zaměstnanců, sídlo a pobočky, obrat nebo oblasti, v nichž společnost podniká, portfolio výrobků, případně informace o konkurenci. Podstatné informace najdete většinou na firemních www stránkách společnosti na internetu, případně v tisku. Cílem odpovědi je ukázat, že stojíte právě o toto místo, právě v této firmě.

Hledáte stálé místo nebo má být pro vás tato pozice pouze přestupní stanicí?

Za touto otázkou se skrývá obava, že kandidát využije dané místo pouze jako jistotu a bude si hledat něco lepšího. Vyjádřete tedy svůj zájem nalézt dlouhodobé uplatnění s dobrými podmínkami pro další rozvoj.
Pokud je ovšem volné místo nabízeno pouze jako práce na dobu určitou (ať už výpomoc nebo např. záskok za pracovnici na mateřské dovolené), chce se personalista ujistit, že je vám tato skutečnost známa a jste s ní srozuměni. Pak byste měli ve své odpovědi zmínit šanci získat praxi, kterou v této pozici vidíte.
V případě, že z inzerátu dané pozice ani z dosavadního rozhovoru není jasné, o jaké místo se jedná, pokuste se o diplomatickou odpověď ve smyslu toho, že sice hledáte stálé uplatnění, ovšem díky tomu, že se jedná o velmi zajímavou nabídku a atraktivního zaměstnavatele, jste ochotni akceptovat i pracovní smlouvu na dobu určitou.

Jak by měly probíhat první týdny vašeho uplatnění v naší společnosti?

Zdůrazněte připravenost a ochotu pracovat hned od prvního dne naplno, můžete zmínit i podobný případ z minulého zaměstnání. Zároveň ale vyjádřete přání, aby vám byl k dispozici zkušený pracovník, na nějž se budete moci kdykoliv obrátit se svými otázkami.

Jaké pracovní prostředí vám vyhovuje?

V odpovědi na tuto otázku byste měli sami sebe představit jako zaníceného týmové hráče, který výborně komunikuje se svými kolegy a rád v týmu řeší problémy. Měli byste klást důraz na dobré mezilidské vztahy a příjemnou atmosféru než na materiální stránku věci.

Čeho byste v následujících letech chtěl/a dosáhnout?

Nejprve si musíte ujasnit, jaké jsou vůbec ve vaší profesi šance na postup. Vyjádřete přání setrvat u jednoho zaměstnavatele i delší dobu, pokud vám nabídne přiměřené možnosti profesního rozvoje.

Tentokrát se věnujeme otázkám přípustným, ale i těm, které by žádný personalista ani vyslovit neměl. Pokud se tak přesto stane, rozhodně nemusíte odpovídat.

Máte nějaké tělesné postižení, trpíte nějakou chronickou nemocí?

Tyto otázky smějí být položeny pouze v případě, kdy jsou vůči obsazovanému místu relevantní. Aby se potenciální zaměstnavatel ujistil o možnosti vašeho plného nasazení, může se zeptat, zda netrpíte nějakým postižením, které by vám to znemožňovalo. Je rozumné na takovou otázku odpovědět pravdivě, ovšem nezabíhat do lékařských podrobností a necitovat diagnózu z osobní karty. V určitých povoláních je přípustná i otázka na infekční nemoci, pak musíte odpovědět pravdivě. Otázky na drogové či alkoholové závislosti by se měly objevit pouze v případě, kdy má uvedená pozice mimořádnou odpovědnost a selhání může mít tragické následky (řidiči z povolání apod.) Otázka na případné těhotenství je v zásadě nepřípustná, význam má pouze v případě, kdy obsazovaná pozice má takový charakter, že ji ze zákona nesmí zastávat těhotná žena, případně matka malého dítěte.

Jste členem odborů? Jste členem některé politické strany nebo politického uskupení?

Takové otázky jsou ze zásady nepřípustné a nemusíte na ně odpovídat.

Máte ve své současné pracovní smlouvě klauzuli o zákazu konkurence (konkurenční doložku)?

Tuto otázku byste měli pravdivě zodpovědět. Pokud vám nakonec bude místo nabídnuto, poraďte se s právníkem, zda je konkurenční doložka ve vaší pracovní smlouvě platná. Zkuste zjistit, jaká je v tomto směru praxe vašeho současného zaměstnavatele, možná zjistíte, že nebude na dodržení zákazu konkurence trvat. Ze zákona nesmí konkurenční doložka zakazovat danou činnost déle než jeden rok po skončení pracovního poměru.

Jaké máte zájmy, koníčky?

V zásadě lze tuto otázku označit také jako nepřípustnou, ovšem dává vám i příležitost k prezentaci vaší osoby. Výjimečné hobby vzbudí zájem a odliší vás od masy ostatních kandidátů. Možná bude váš partner také rád, že konečně může jednou mluvit i o něčem jiném, než o pracovních tématech. Koníčky a osobní zájmy je dobré zmínit zejména v případě, kdy nějak souvisejí s vypsanou pozicí a jejími požadavky. Vaše hobby může např. dokládat sociální kompetenci či zodpovědnost. Důležité je, abyste nezačali bezhlavě vyjmenovávat všechny aktivity, kterým se věnujete ve volném čase. Některého zaměstnavatele by mohlo vyděsit i to, že se věnujete tzv. adrenalinovým sportům, představí si, jak těžko za vás bude rychle shánět náhradu… Možné je také, že je nové místo spojeno s častými a delšími služebními cestami. Pak otázka na vaše zájmy zjišťuje, zda máte ve svém volném čase aktivity, které by vám znemožňovaly na služební cestu odjet.

Chcete se na něco zeptat?

Nastává změna rolí. Iniciativa je teď na vás. Ale i tady doporučujeme nejvyšší opatrnost. To, nač se zeptáte, ukáže, jak jste na pohovor připravení. Hloupé otázky, na něž jste si mohli najít odpověď třeba na firemních stránkách na internetu, nemají význam. Neptejte se také na nic, o čem už byla během pohovoru řeč.
Podle chytrých a připravených otázek se pozná motivovaný uchazeč. Vyhněte se otázkám, u nichž máte dojem, že nespadají do sféry kompetencí vašeho partnera. Je to také příležitost zeptat se, jaký bude další postup. Následuje další kolo pohovorů (např. rozhovor s liniovým manažerem)? Kdy bude rozhodnuto? Za jak dlouho můžete očekávat zprávu?

Nač se můžete zeptat:

• Požádejte o detailní popis pozice a s ní spojených úkolů (pokud se tak již nestalo v průběhu rozhovoru).
• Je tato pozice nově vytvořená nebo existuje ve firmě již delší dobu?
• Zeptejte se, kdo místo zastával dříve a proč se pozice uvolnila.
• Zeptejte se, jací budou vaši budoucí kolegové a bezprostřední nadřízení (profese, oddělení).
• Jaké možnosti dalšího rozvoje a vzdělávání společnost nabízí?
• Budu mít na této pozici později šanci na profesní postup?

Účastníte se přijímacího řízení i v jiné firmě?

Tento dotaz zjišťuje, jakou hodnotu pro vás potenciální zaměstnavatel má. Je společnost tou první volbou nebo to prostě zkoušíte, kde se dá? Rozhodně se nezmiňujte o pozicích, které jste v minulosti nezískali. Pokud se momentálně ucházíte i o jiné místo, které je pro vás stejně zajímavé, zkuste to diplomaticky naznačit. Tato informace potenciálního zaměstnavatele upozorní na to, že se svým rozhodnutím nesmí dlouho váhat.

Co budete dělat, pokud se rozhodneme pro někoho jiného?

Tato čistě hypotetická otázka je testem, jak se dokážete vyrovnat se zklamáním. Odpovídejte na ni zásadně také pouze hypoteticky. Zkuste vyjádřit, že by vás sice takové rozhodnutí mrzelo, ovšem budete je akceptovat. Zároveň by ovšem vaše odpověď měla vyjadřovat názor, že vám není jasné, jak by vůbec takové rozhodnutí mohlo padnout :-). Rozhodně nedávejte najevo, že je pro vás získání tohoto místa nutností.

Celkem shlédnutí 4333, 1 dnes